De Reis üm de Welt – 1990

1. selbstgeschriebenes Stück der Heikendörper Speeldeel

Besetzung: De Brummelbuttjes, Tatjana Florinski, Ralph Eckelmann, Jutta Hanke, Heike Lehmann, Gitti Lau, Traute Ridder, Uschi Draasch, Bärbel Ehrich, Elise Widling, Horst Bieberich, Gerhard Schöler

Regie: Gerhard Draasch

Foto v. l.: Harald Voigt, Tatjana Florinski, Ralph Eckelmann